Made for FileMaker

Loading, please wait

Product Product
Product Product
Product Product
 • Företag: Mallverkstan
 • Se alla 4 produkter från detta bolag
 • Språk: Svenska
 • Pris: 495 - SEK
 • Verksamhet: Professionella tjänster
 • Task:
 • Optimerad för iPad / iPhone
 • För .fmp12 filformat
 • Screenshot 1
 • Screenshot 2
 • Screenshot 3

För mer info eller för att köpa

Mobil arbetsorder

Mallverkstan

Ta med dina projekt och arbetsuppgifter i din iPhone! Synkronisera över 3G eller WiFi när du har möjlighet för att skicka nedlagd tid, materialkostnader mm till en central server och få nya uppgifter till dig.Appen Mobil Arbetsorder för iPhone är utvecklad med FileMaker Go. Den synkroniserar med en FileMaker Server med MV Office eller Projektet, antingen med FileMaker eller via web service.Nya uppgifter läggs in i MV Office/Projektet där också nedlagd tid och materialkostnad samlas. Med någon av dessa tillämpningar kan sedan debiteringsunderlag, statistik mm tas fram.Dina uppgifter visas en överskådlig lista. De som är akuta visas högst upp och markeras med rött, de gula är pågående som du arbetar med och de blå är nya uppgifter.De uppgifter som du har gjort och markerat som klara tas automatiskt bort från listan när uppgifter om nedlagd tid och material skickats över till MV Office/Projektet.Du måste markera uppgiften som klar för att den ska försvinna från din iPhone.För en uppgift ser du information om uppgiften, besöksadress, kontaktperson, telefonnummer och all nödvändig information.Du kan lägga till arbetad/debiterad tid och eventuell materialåtgång. Du kan gå tillbaka och se vad du skrivit in och eventuellt fylla på med mer information. Du kan dock endast fylla på information i befintlig information om den inte är skickad till servern redan. I så fall får du lägga till ny rad.

Krav: FileMaker Go 12, MV Office eller Projektet, FileMaker Server, webb server med PHP (valfritt)

För mer info eller för att köpa Sök