Made for FileMaker

Loading, please wait

Product Product
Product Product
Product Product
  • Screenshot 1
  • Screenshot 2

För mer info eller för att köpa

OrderGo

Mallverkstan

Ta med dig alla data du behöver för att presentera dina produkter för kunder och ta emot beställningar. Du tar allting med dig och behöver inte ha uppkoppling, varken via Wi-Fi eller 3G, förrän du ska föra över beställningar till ditt affärssystem eller hämta ny kund- eller produktinformation.Du behöver aldrig glömma ett namn eller telefonnummer. Aldrig tappa bort en adress. Komplettera med senaste försäljningsstatistiken och du har full koll på kunderna du möter.

Visa de produkter du tror kunden önskar, med färgbilder, beskrivningar och orderinformation. Produkterna är indelade i kategorier och enkelt sökbara.

När du visar en produkt kan du beställa en eller flera artiklar genom att direkt klicka på plus-knappen bredvid artikelnumret.

Alla beställningar hamnar lätt åtkomliga och du kan när som helst komplettera dem. Du skickar ett PDF-dokument med kundens beställningarna till kontaktpersonen direkt från appen,

Vid dagens slut (eller annan tidpunkt, du väljer själv) för du över dina kunders beställningar till ditt affärssystem.

OrderGo kan kopplas ihop med Fakturan eller MV Office, annan FileMaker-tillämpning eller ett affärssystem som använder någon av databaserna Oracle, SQL Server eller MySQL.
Krav: FileMaker Go 12, iPad, MVOffice eller Fakturan, synkronsiering med FileMaker Server eller web service (kräver webbserver med PHP)

För mer info eller för att köpa Sök